BBM mist248 aandelen

Belgische BetonMaatschappij (BBM) stelt volgende week op een buitengewone algemene vergadering (BAV) voor 4.960 nieuwe aandelen te creeren zonder het kapitaal te verhogen. De aandelen komen in de plaats van 248 aandelen (voor de splitsing) die in kluizen van BBM werden opgeborgen, maar die onvindbaar zijn. Het gemis kwam aan het licht naar aanleiding van de splitsingsoperatie waarbij een oud aandeel werd gesplitst in 20 nieuwe. Bij de telling van de aandelen op naam bleek dat 248 aandelen die in bewaring waren gegeven in een koffer van BBM bij een financiele instelling en in een kluis op de zetel van de vennootschap, ontbraken. Er is geen enkele aanwijzing dat de effecten werden vernietigd. Onmiddellijk werd een grondig onderzoek gestart om de oorzaak van het verlies te achterhalen. Dit leverde tot nu toe geen resultaat op. Om de toestand te regulariseren en de rechtsgeldigheid van de stemmingen op de algemene vergadering van volgende vrijdag te verzekeren, wordt een BAV samengeroepen. Daarop wordt het aantal aandelen met 4.960 stuks verhoogd zonder het kapitaal te verhogen. Het gevolg van de operatie is een verwatering van de bestaande aandeelhouders met ongeveer 0,18 procent. Na de verhoging van het aantal aandelen gaat BBM over tot een vernietiging van de aandelen aan toonder die zich in de kluizen bevonden. De mogelijkheid bestaat dat in de toekomst het aantal aandelen dat het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, opnieuw geheel of gedeeltelijk wordt verminderd indien de oorzaak van het tekort kan worden achterhaald of indien blijkt dat de ontbrekende aandelen toch niet in omloop werden gebracht. WB