BBM neemt sterke start

(tijd) - De groep BBM (Belgische Beton Maatschappij) heeft in 1992 voor in totaal meer dan 20 miljard fr. aan projekten en werken uitgevoerd. De enigszins verminderde aktiviteit van de groep in het buitenland, meer bepaald in Centraal Afrika en Oost-Europa, werd opgevangen door een sterkere aanwezigheid op de Belgische bouwmarkt.