BBP voor het eerst groterdan 10.000 miljard frank

(tijd) - Het bruto binnenlands product (BBP) van België steeg in 2000 voor het eerst boven 10.000 miljard frank (247,89 miljard euro). Dit blijkt uit de gedetailleerde nationale rekeningen. De waarde van alle geproduceerde finale goederen en diensten bedroeg 10.018 miljard frank (248,34 miljard euro), of 976.088 frank per inwoner tegenover 9.694 miljard in 1999.