BBTK: 36-urenweek als aanloop naar 32-urenweek

(belga) - Op het kongres van de socialistische bediendenbond BBTK-Setca in Blankenberge is geëist dat de wekelijkse arbeidsduur algemeen en bij wet wordt verlaagd tot 36 uur. Dat moet gepaard gaan met kompenserende aanwervingen. Nadien moet selektief en op sektoraal niveau worden gestreefd naar de 32-urenweek. De arbeidsduurvermindering moet gefinancierd worden door produktiviteitsstijgingen en moet gepaard gaan met behoud van het loon.