BBTK eist dringend inspraak in fusieoperatie Dexia

(tijd) - De socialistische vakbond BBTK/Setca eist dringend inspraak in de uitwerking van de fusie tussen Dexia Bank en Artesia BC. Wij vragen de directie nog deze week volledig inzage in de fusieplannen, zo niet dreigen er acties, verklaarde dinsdag Michel Auquier, afgevaardigde van de BBTK/Setca.Volgens Auquier, tevens secretaris van de ondernemingsraad bij Dexia Bank, moet de directie nog deze week op alle vlakken open kaart spelen, zodat de vakbonden de kans krijgen om tegenvoorstellen te lanceren. Wij vragen volledige inzage, gaande van de integratie van de kantorennetten en de personeelsplannen tot het juridisch karakter van de fusie en de toekomst van de filialen, benadrukt Auquier. De fusie tussen Dexia Bank en Artesia, die voorbereid wordt in 14 werkgroepen, komt stilaan in een fase waarin de beslissingen een belangrijke invloed hebben op de directe werkomgeving van het personeel. De socialistische vakbond BBTK/Setca, die vreest dat de plannen van de directie diep in het vlees van beide fusiepartners zullen snijden, wil dan ook niet voor voldongen feiten worden geplaatst.Wij vragen duidelijkheid en inspraak. Zoniet dreigen er vanaf volgende week acties, indien mogelijk in gemeenschappelijk vakbondsfront, maar als het moet alleen, waarschuwt Auquier. De socialistische vakbond plant voor volgende week maandag een vergadering met de andere vakbonden waarin zij bereid zijn een voortrekkersrol te nemen.Ondertussen volgen de analisten de fusieoperatie met argusogen. Zij zijn niet alleen benieuwd hoe Dexia de voorziene kostenbesparingen zal realiseren, maar ook hoe er een oplossing zal gevonden worden voor de uiteenlopende statuten. Dexia Bank en DVV beschikken immers over een netwerk van zelfstandigen, terwijl Bacob louter loontrekkenden telt. NT