BBTK-kaderleden gaven zichzelf jarenlang zwarte premies

(tijd/belga) - De Antwerpse correctionele rechtbank buigt zich over de wijze waarop negen BBTK-kaderleden zich jarenlang in het zwart hebben verrijkt. Het geknoei bij de BBTK, de bond van bedienden, technici en kaderleden van het ABVV, kwam in 1994 aan het licht. Jan de Neubourg (43), bracht de bal aan het rollen. Hij was als ondervoorzitter mee verantwoordelijk voor het uitbetalen van de zwarte bezoldigingen en stak 5,2 miljoen frank op zak. De fraude bedroeg over een periode van meer dan tien jaar 106 miljoen frank.Na het losbarsten van de zaak volgden ook huiszoekingen in Brussel. Daar werd snel een overeenkomst met de Bijzondere Belastinginspectie afgesloten. Dit gebeurde in het raam van een algemene regularisatie waarbij ook andere centrales betrokken waren. Bij de Antwerpse BBTK-centrale was niet iedereen onmiddellijk bereid in het BBI-akkoord te stappen. De gerechtelijke vervolgingen werden voortgezet en op 5 maart 1998 ging het proces voor de Antwerpse correctionele rechtbank van start. Na de vordering van de openbare aanklager werd het proces opgeschort, omdat de procureur een aantal nieuwe stukken aan het dossier had toegevoegd. Daartussen zat een voor de verdediging bijzonder belangrijk document, namelijk het proces-verbaal over het akkoord tussen de BBI en de BBTK-nationaal.