BBTK tegen personeelsinkrimping bij NBB

(tijd) - De socialistische bediendenvakbond BBTK protesteert tegen de verklaring van goeverneur Alfons Verplaetse van de Nationale Bank (NBB) over een nakende personeelsinkrimping. G. Clajot, algemeen sekretaris van de BBTK, zegt in een mededeling dat hij verbaasd is over "deze misplaatste bewering die op niets steunt'. Hij verwijst onder meer naar de overeenkomsten over werkzekerheid en spreekt van een "oorlogsverklaring'. De woordvoerster van de NBB merkt op dat de vermindering van het personeelsbestand zal gebeuren via natuurlijke afvloeiing.