Advertentie
Advertentie

BBTK voert actie tegen lagere winstdeelneming KBC-personeel

(tijd) - De socialistische vakbond BBTK voert vandaag symbolisch actie bij KBC. In de marge van de algemene aandeelhoudersvergadering zal de vakbond directievoorzitter Remi Vermeiren een tekst overhandigen waarin wordt geprotesteerd tegen de verlaging van de winstdeelneming van het personeel.De vakbond wil daarmee zijn ongenoegen uiten over de gang van zaken bij de fusiebank, waar het personeel stilaan gefrustreerd raakt door de hoge werkdruk en de plannen voor een verdere afbouw van de tewerkstelling. Het voorstel van de directie om de winstdeelneming van het personeel dit jaar met 11 tot 13 procent terug te schroeven, valt dan ook in slecht aarde.Volgens de BBTK werkt de directie met twee maten en gewichten. Omdat de winst dit jaar is gedaald, wordt een fikse inspanning gevraagd van het personeel, dat in sommige gevallen bijna een derde van zijn loon haalt uit winstgebonden componenten. Maar de aandeelhouders worden ontzien, donderdag wordt voorgesteld het dividend met 4 procent te verhogen, zegt BBTK-afgevaardigde Jan Steenwinckel.Volgens de socialistische vakbond, waar 20 tot 23 procent van het personeel is bij aangesloten, is de maat vol voor het personeel. De directie moet beseffen dat de limiet is bereikt. Het personeel voelt zich al geruime tijd geviseerd door de werkgever. Na de belangrijke fusie-inspanningen werd de invoering van de euro probleemloos verwerkt. Maar meer dan een dankwoord kon er vanwege de KBC-directie niet af. Integendeel, terwijl er nu al personeel te kort is, werd aangekondigd dat op termijn nog eens 2.350 mensen moeten verdwijnen, besluit Steenwinckel. NT