Advertentie
Advertentie

BBTK werd betaald voor "outplacement'-diensten

(tijd) - De socialistische bediendenbond BBTK ontkent in een reaktie op het artikel in Panorama onregelmatigheden te hebben begaan in verband met de herstrukturering van P&V. Volgens de BBTK werden in dat kader een aantal overeenkomsten met P&V gesloten. Die voorzagen onder meer in een verbrekingsvergoeding, een vaste vergoeding zoals voorzien in de KAO en een brugpensioenregeling. Een van de overeenkomsten bepaalde ook dat de BBTK de ontslagen werknemers zou helpen bij het zoeken naar een nieuwe banen. Deze hulp bestond uit begeleiding en de uitbetaling van een vast bedrag om solicitatiekosten te dekken. De fondsen voor deze "professionele wederinschakeling' waren afkomstig van P&V.