BCE-netwerk gaat Vlaamse aanwezigheid in Centraal- en Oost-Europa bundelen

De vereniging Vlaanderen-Balticum VZW zette het BCE-netwerk op, dat alle vormen van economische en culturele samenwerking tussen Vlaanderen en de landen van Centraal- en Oost-Europa wil bevorderen. Voorzitter van BCE, dat zowel bedrijven en organisaties in Vlaanderen en Centraal- en Oost-Europa als dienstverleners zoals vertalers, communicatie- en talenexperts tot ere-consuls van die landen samenbrengt, is ere-ambassadeur Jan Hendrickx.Het BCE-netwerk (voluit: Flanders' Baltic Central & East European Network) breidt het werkgebied van de bestaande vereniging Vlaanderen-Balticum fors uit. Niet enkel de Baltische staten Litouwen, Estland en Letland maar heel Centraal- en Oost-Europa worden het werkterrein van de vereniging. Het netwerk wil het verbindingsstuk zijn tussen de Vlaamse overheid en het bedrijfsleven met als doel nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten zodat nieuwe markten en mogelijkheden geopend worden voor Vlaanderen. De ambitie reikt verder. Op termijn ziet het BCE-netwerk zich als hèt aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid, het bedrijfsleven, organisaties en verenigingen en de universiteiten.