BCH wordt zenuwcentrum financieel België

(tijd) - Het Brussels Clearing House, de gemeenschappelijke clearingdochter van de Effectenbeurs en Belfox, wordt het belangrijkste knooppunt van het Brusselse financieel centrum. Het vehikel wordt bepalend voor de stabiliteit van de Belgische beurswereld. De concrete invulling van het systeem en de verplichtingen die het met zich meebrengt voor de marktpartijen, stuiten her en der wel op kritiek. Vooral de kleinere beurshuizen vrezen verder in de verdrukking te komen. Het strategisch comité dat de fusie voorbereidt tussen de beurs, Belfox en CIK legde donderdag de basisbeginselen vast waaraan het Brussels Clearing House (BCH) moet voldoen. Het eerste daarvan is 'interpositionering', wat erop neerkomt dat BCH zich tussen de marktpartijen in plaatst. Kopers en verkopers op de beurs zien hun tegenpartij niet. Het is dan ook onmogelijk om achteraf verhaal te halen als de tegenpartij de aangegane verplichtingen niet nakomt, als die m.a.w. de verkochte aandelen niet levert of de gekochte aandelen niet betaalt. BCH neemt dat tegenpartijrisico over.