Beaucourt plant mobiel verkeerscentrum

BRUSSEL (tijd) - De actie 'Our Business Your Business' die bedrijven ertoe wil aanzetten actief mee te werken aan de bestrijding van het dodelijk weekendverkeer, heeft bij het opmaken van de tussentijdse balans 2,6 miljoen frank opgeleverd. Het geld is bestemd voor het Wetenschappelijk Fonds Weekendongevallen van Dr. Luc Beaucourt. De bekende voorvechter voor een veiliger weekendverkeer wil een deel van het geld investeren in een mobiel centrum voor verkeersonderzoek.De actie 'Your Business Our Business' werd begin dit jaar opgezet door de Fiduciaire Moores Rowland die de actie plaatste in het kader van de viering van zijn zestigjarig bestaan. De Financieel-Economische Tijd ondersteunde de campagne als mediapartner. De actie was vooral bedoeld om bedrijven en hun personeelsleden te sensibiliseren voor een veilig weekendverkeer en een gedisciplineerd rijgedrag in het algemeen. Tijdens de campagne werd ook geld ingezameld om het werk van dokter Beaucourt effectief te ondersteunen. Beaucourt zet zich als hoofd van de spoedgevallendienst van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen uitermate geëngageerd in voor de bestrijding van het dodende weekendverkeer, met name als inspirator en mede-coördinator van de inmiddels heel bekende WODCA-acties in de provincie Antwerpen.