Beaulieu wil overheidssteun versneld terugbetalen

(tijd) - De Westvlaamse textielgroep Beaulieu stelt voor het nog uitstaande bedrag aan overheidssteun dat werd betaald in 1983 naar aanleiding van de oprichting van de NV Idealspun, versneld terug te betalen. "We hebben genoeg van samenwerking met de Belgische staat', zo luidt het nu bij Beaulieu. Een en ander bleek op het proces dat momenteel wordt gevoerd voor de Kortrijkse rechtbank. De Belgische overheid eist daarbij de terugbetaling van de steun die ze destijds uitkeerde aan Beaulieu bij de oprichting van Idealspun. Dit bedrijf werd opgericht met als doel polypropyleengarens te vervaardigen en steun voor die aktiviteit werd door de EG-kommissie strijdig geacht met het Verdrag van Rome.