"Bebouwde kom' wordt herzien

(belga) - De woordvoerder van het kabinet van gemeenschapsminister van openbare werken Kelchtermans heeft bevestigd dat in Vlaanderen, gemeente per gemeente, de notie "bebouwde kom' wordt herzien. Een en ander stond gisteren in "Het Belang van Limburg'. De operatie is een belangrijk onderdeel uit de beleidsverklaring van minister Kelchtermans, die vandaag wordt voorgesteld op een perskonferentie. Momenteel wordt het begrip bebouwde kom zeer uiteenlopend geïnterpreteerd door de gemeenten. In sommige gemeenten komt dit zelfs overeen met de feitelijke gemeentegrens, ook al zijn er nog helemaal geen huizen in de buurt. De afbakening van de bebouwde kom is belangrijk voor de snelheid. Binnen de bebouwde kom geldt immers een maximumsnelheid van 50 km per uur.