Bedenkingen bij twee fiskale maatregelen uit begrotingskontrole 1992