Advertentie
Advertentie

Bedienden Alcatel gaan akkoord met CAO

ANTWERPEN (belga) - Na de arbeiders hebben ook de bedienden van de telecomgroep Alcatel een CAO getekend. De CAO voorziet in een brugpensioenregeling en een premie voor hen die niet met brugpensioen kunnen. Afgevaardigde Eric Schiets van de socialistische bediendenvakbond stelt dat het BBTK het akkoord niet heeft goedgekeurd. We vinden de premies voor de mensen onder de 50 jaar veel te laag. Maar het belangrijkste bezwaar is een principiële zaak: volgens het akkoord wordt de opzegperiode voor de bedienden verminderd. En dat is, volgens het BBTK, een slecht signaal voor de toekomst, zegt Schiets. Omdat beide andere vakbonden, het christelijke ACV en het liberale ACLVB, het akkoord hebben ondertekend, is de CAO wel van kracht. Volgens Schiets moet het dossier brugpensioen nog worden goedgekeurd door het ministerie van Arbeid. Bij Alcatel moeten in het totaal 1.073 banen verdwijnen, 383 arbeiders en 690 bedienden.C-Power wil 60 windturbines op ThorntonbankZEEBRUGGE (belga) - C-Power, het bedrijf dat eerder al vijftig windturbines wilde plaatsen op zes kilometer voor het strand van De Haan, heeft een nieuwe domeinconcessie aangevraagd bij de federale staatssecretaris voor Energiebeleid, Olivier Deleuze (Ecolo). Ditmaal wil C-Power zestig windturbines met elk een vermogen van 3,6 MegaWatt bouwen op de Thorntonbank. Die zandbank ligt 27 kilometer in zee voor de kust van Zeebrugge. De nieuwe locatie zou minder tegenwind krijgen uit de hoek van de zeevisserij en het toerisme. Het park kan jaarlijks tussen de 200.000 en 300.000 gezinnen van stroom voorzien. Zaakwaarneming bij CastermanNAMEN (belga) - De Waalse minister van Economie, Serge Kubla, denkt aan een zaakwaarneming gedurende enkele maanden bij de drukkerij Casterman. Kubla wil zo het hoofd bieden aan de onzekerheid rond de overname van de drukkerij. Bij een zaakwaarneming worden de belangen van het bedrijf door derden behartigd. De risicos verbonden aan deze oplossing zouden voor de helft door het Waals Gewest en voor de andere helft door het curatorschap worden gedragen. Dat werd bekend na afloop van een bijeenkomst van Kubla met de verschillende actoren in het dossier. In de periode van de zaakwaarneming kan een ondernemingsplan worden uitgewerkt en moeten investeerders worden gevonden. Donderdagavond is er een nieuwe bijeenkomst op het kabinet van de minister. Volgens Kubla moeten de noodzakelijke maatregelen voor het overleven van Casterman voor het eind van de week worden getroffen.Cultuurfilosoof Ivan Illich overledenBREMEN (belga) - De socioloog en cultuurfilosoof Ivan Illich (76) is in Bremen overleden. Illich is vooral bekend om zijn scherpe analyse van de instellingen van de industriële samenleving, in het bijzonder het onderwijs. Hij leed al enige tijd aan kanker. De geïnstitutionaliseerde medische verzorging is een belangrijke bedreiging geworden voor onze gezondheid. Zo begint een van Illichs belangrijkste werken, Medical Nemesis, uit 1975. Illich zag de zorgsector als een industrie. Ook inzake onderwijs was de kritiek van Illich onversneden: hij trok openlijk in twijfel of scholen in industriële samenlevingen wel in staat zijn hun studenten adequaat te onderrichten.Producentenprijzen eurozone plus 0,2 procent(tijd) - De industriële producentenprijzen in de eurozone en in de Europese Unie stegen in oktober met 0,2 procent. In september stegen de producentenprijzen in beide zones met 0,3 procent. Jaar-op-jaar stegen de producentenprijzen in oktober met 0,9 procent in de eurozone en met 0,7 procent in de EU.