Advertentie
Advertentie

Bedienden strijden voor kortere werktijden

(tijd/belga) - De LBC plus haar kleinere broertje CNE, en de BBTK beginnen een campagne ter promotie van de 32-urenweek met loonbehoud, gespreid over vier dagen. Die doelstelling wil het front van bediendenbonden over drie tot vijf jaar bereiken. Dichterbij, in het najaar, willen de bonden bekomen dat de vierdagenweek en collectieve arbeidstijdverkorting zonder loonverlies worden opgenomen in het menu met arbeidsherverdelende maatregelen, waaruit de sectoren straks moeten kiezen om aanspraak te kunnen maken op loonkostenverlaging.In het najaar zullen werkgevers en bonden op federaal niveau normaal onderhandelen over een nieuw interprofessioneel akkoord voor de periode 1999-2000. Dat overleg zal voornamelijk gaan over twee dossier. Ten eerste, de sociale partners moeten de loonnorm vastleggen, bepalen hoeveel de lonen de volgende twee jaar maximaal mogen stijgen. Ten tweede, ze zullen een consensus moeten zoeken over de in totaal 36 miljard frank bestemd voor loonkostenverlaging, die de regering voor de periode 1999-2000 vrijmaakt. Dehaene en de zijnen beslisten in het voorjaar dat minstens de helft van de som gebruikt moet worden voor een algemene verlaging van de patronale bijdragen. Het resterende deel, 18 miljard of minder, kan gaan naar selectieve vormen van lastenverlaging.