Bediendenbonden zien streng toe op uitbreiding overuren

(tijd) - De bediendenbonden staan uitermate wantrouwig tegen de uitbreiding van het aantal overuren. Ze gaan voor vrije loonsonderhandelingen en zetten zich af tegen een uitholling van het bediendenstatuut. Dat blijkt uit de eisenbundel voor de sectorale onderhandelingen van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de bedienden.