Advertentie
Advertentie

Bedrijf dagvaart Agalev'er Staes

LOKEREN (belga) - Het tankreinigingsbedrijf Tankterminal NV uit Lokeren betwist de beschuldigingen die Euro-parlementslid Paul Staes (Agalev) tegen het bedrijf heeft geuit. Tankterminal eist van Staes 100 miljoen frank vergoeding, wegens het schaden van de goede naam van het bedrijf. Volgens Staes heeft Tankterminal in het verleden illegaal grote hoeveelheden giftig slib gestort, en was het op voorhand op de hoogte van de komst van OVAM-kontroleurs. Deze uitspraak noemt het bedrijf "ongerijmd', omdat OVAM geen inspekterende bevoegdheid heeft inzake kontrole op lozingen en de kwaliteit van het afvalwater. Die berustte in het verleden bij de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering, en ligt sinds '91 bij het bestuur Milieu-inspektie van Animal. De direktie van OVAM bevestigde dit.