Advertentie
Advertentie

Bedrijf keert bonus-aandeel uit en verhoogt dividend met 10 %

De eerste Belgische chemiemultinational Solvay heeft het afgelopen jaar 1987 een toename gekend van zowel omzet als winst. De winst steeg van 9,93 miljard B.fr. netto in 1986 tot 12,17 miljard frank het afgelopen jaar of met liefst 22,6 %. Meteen lukt Solvay één van de beste prestaties binnen de Europese chemie. Het bedrijf slaagde er ook in de omzet op te voeren van 216,31 miljard B.fr. tot 223,6 miljard B.fr.. De stijging is weliswaar gering maar moet gezien worden tegen de achtergrond van een zwakke dollar en een verhoogde konkurrentie vanwege de VS op de internationale chemiemarkt. Slechts weinig chemiebedrijven in Europa slaagden er in 1987 in hun omzet nominaal te verhogen.