bedrijf Suikerbietenonderzoek over de grenzen heen

Het "Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet' (KBIVB) uit Tienen heeft met het Nederlandse "Instituut voor Rationele Suikerproduktie' (Bergen-op-Zoom) een samenwerkingsakkoord afgesloten. Beide instellingen zullen gezamenlijk onderzoek verrichten naar manieren om minder chemische beschermingsmiddelen te gebruiken in de suikerbietenteelt. Ook worden een aantal elementen uit het rassenonderzoek inzake suikerbieten en het gebruik van dierlijke mest en kunstmest bestudeerd. Verder zullen de twee instituten samenwerken op het gebied van voorlichting aan telers.