bedrijf

Prudential-dochter Prudential-Bache Securities maakte rekord-inkomsten van 92 miljoen dollar (3 miljoen) in de eerste zes maanden van 1988. Dit schitterend cijfer wordt toegeschreven aan de sterke resultaten van haar handels-, arbitrage- en zaken- en investeringsbanken. Eén van de transakties van een zakenbank was de aankoop door Hachette van Diamandis Communications, een operatie die voor meer dan 20 miljoen dollar heeft bijgedragen tot de inkomsten van de eerste jaarhelft.