Advertentie
Advertentie

Bedrijfsafval: optimalisatie beheer en verwerking

Optimaal beheer van afvalstoffen betekent dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk wordt vermeden en dat afval op een kostenefficiënte manier wordt ingezameld en verwerkt. Op deze workshop worden verschillende aspecten hiervan toegelicht. Volgende onderwerpen komen aan bod:- toekomstige ontwikkelingen voor bedrijven in het Vlaams afvalstoffenbeleid;- de inventarisatie van de totale afvalkost voor bedrijven als ondersteuning voor het invoeren van afval- en emissiepreventie;- de verwerkingsmogelijkheden van bepaalde bedrijfsafvalstromen.Voorts wordt ruime aandacht besteed aan de praktische uitwerking onder meer met een bedrijfsgetuigenis uit de voedingsindustrie over de optimalisatie van afvalstoffenbeheer en een bezoek aan een afvalstoffenverwerker.Wanneer: 26 of 27juni 2002Waar: in het Provinciehuis te Antwerpen (26/6); of in het Fabriekspand te Roeselare (27/6).Prijs: 60 euroInlichtingen: Www.gomwvl.be, Helene De Rore, helene.derore@gomwvl.be, tel.: 050/36 71 37; Magda Benoy, tel.: 03/240 68 12 of bij de milieuconsulent van uw provincie.Assertiviteit en sociaal stijlgedrag in uw communicatieKlanten die aan de telefoon een literaire klaagzang aanheffen, mensen die u de huid vol schelden, collega's die u te veel werk toeschuiven: als het te vaak gebeurt, zou om het even wie er agressief van worden, of er misschien de brui aan geven. Tijdens deze trainingsdag leert u praktische ideeën aan inzake de assertiviteit die u nodig heeft om dergelijke situaties op de meest optimale manier te hanteren. Door te leren hoe u situaties beter in kan schatten, hoe u een verzoek kan afwijzen of kritiek kan geven zonder dat dit onbeleefd of ongepast overkomt, leert u de nodige vaardigheden om met lastige situaties om te gaan. Essentieel is dat u op deze sessie ook leert hoe u de noodzakelijke dosis zelfvertrouwen kan opbouwen. Dit aanleren van assertief gedrag is gericht op goede en gelijkwaardige samenwerking in de organisatie en daarbuiten.Waar: Auditorium TIJD Academie, Posthoflei 3, 2600 AntwerpenWanneer: 3 oktober 2002 van 9u30 tot 17u00 met lunchPrijs: 450,- EUR per avond (excl. 21% BTW)Inlichtingen: TIJD Academie, tel.:03/286 57 33, of per mail: academie@tijd.beSalarissplitsing & winstdeelnameSalarissplitsing bleek als fiscaalvriendelijke bezoldigingstechniek voornamelijk voorbehouden te zijn voor werknemers en bedrijfsleiders van multinationals. Door de sterke internationalisering en globalisering van onze economie kunnen echter zowel multinationals als KMOs (met grensoverschrijdende activiteiten) gebruik maken van deze wettelijke techniek, die kan leiden tot aanzienlijke belastingbesparingen. Bij een implementatie van een salarissplitsing dient echter ook rekening te worden gehouden met de gevolgen op het vlak van sociale zekerheid, arbeidsrecht, groepsverzekering en pensioenen. In dit seminarie worden ook de fiscale, parafiscale en arbeidsrechtelijke behandeling van Belgische en buitenlandse aandelenplannen doorgelicht. De deelnemers krijgen een overzicht van de nieuwe regeling inzake de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen. Tijdens het seminarie zullen de fiscaal-, sociaal- en arbeidsrechtelijke aspecten van deze beloningsinstrumenten ruim aan bod komen.Wanneer: 26 september 2002 van 14u00 tot 17u30Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Terelststraat 310, 2650 EdegemDiploma: Aanwezigheidsattest (geldig voor IBR/IAB/BIBF)Prijs: 240,- (excl. 21% BTW) of 8 opleidingscheques.Inlichtingen: TIJD Academie, tel.:03/286 57 33, of per mail: academie@tijd.beWilt u zelf een seminarie, opleiding, congres of colloquium aankondigen in de Ondernemers-Tijd? Stuur dan minstens drie weken op voorhand een tekst met duidelijke vermelding van inhoud, plaats, datum, prijs en contactpersoon voor inlichtingen en inschrijvingen (in dezelfde vorm als in de agenda van deze week) naar ondernemers@tijd.be.