Advertentie
Advertentie

Bedrijfsinkomsten VIB stijgen met 1,6 procent

(tijd) - Het Nederlandse vastgoedbeleggingsfonds VIB behaalde in de eerste negen maanden van 1993 een stijging van de netto-inkomsten uit exploitatie met 1,6% tot 84,7 miljoen gulden, tegen 83,4 miljoen in 1992. Het saldo van rentebaten min de rentelasten nam af van 9,8 miljoen naar 3,5 miljoen gulden. Na aftrek van overige lasten en belastingen kwam het direkte beleggingsresultaat per saldo 7,1 procent lager uit op 82,2 miljoen gulden, tegen 88,5 miljoen. Per 30 september 1993 bedroeg het in vastgoed belegde vermogen 1.644,4 miljoen gulden en het eigen vermogen 1.459,1 miljoen gulden. Voor geheel 1993 dient rekening te worden gehouden met een daling van de winst per aandeel van circa 12% en met een beperkte afwaardering van de vastgoedportefeuille, stelt VIB. Afgezien van valutaire ontwikkelingen mag verwacht worden dat over geheel 1993 het totale beleggingsresultaat per aandeel (nettowinst plus herwaarderingen) positief zal zijn.