Bedrijfsjuristen willen konfidentiële aard van hun werk erkend zien

BRUSSEL (tijd) - Belgische bedrijfsjuristen willen snel een wettelijk erkend statuut krijgen. Zij voelen zich erg benadeeld tegenover hun buitenlandse kollega's die wel een degelijk statuut hebben. Dat statuut moet niet enkel de toegangsvoorwaarden tot het beroep vastleggen, maar vooral de vertrouwelijkheid van de interne rapporten en van de interne en externe briefwisseling waarborgen.