Bedrijfsleven en gerecht: een diskussie

Zelfs een niet-aandachtige krantenlezer kan het niet ontgaan zijn dat het bedrijfsleven volop in de gerechtelijke belangstelling staat. Korruptie, financiële schandalen, offshore-bedrijven die in de fout gaan en meer van dat fraais. De glamour van het bedrijfsleven kreeg een flinke knauw. Reden genoeg om een stevige diskussie op te zetten met bedrijfsleiders, bevoegde academici en een vertegenwoordiger van de rijkswacht. Daarnaast komen twee leden van het kabinet van justitie aan het woord die hun bedenkingen geven op de stellingen die in het debat zijn gelanceerd. Het debat is opgedeeld in verschillende tema's. In een algemeen stuk zoeken we de herkomst van de golf van 'affaires', we peilen naar de rol van de revisor en de gebreken in het politioneel onderzoek, voorts stappen we op het spanningsveld tussen de bedrijfwereld en justitie, de ongemakkelijke verhouding tussen bedrijven en politici en uiteindelijk ook de rol van de offshore-centra.