Bedrijfsleven is niet onverdeeld gelukkig met nieuwe 'taalregel'

(tijd) - De Vlaamse Raad heeft enkele weken geleden een dekreet goedgekeurd dat de plaatsing van anderstalige personeelsadvertenties in Vlaamse kranten verbiedt. Eigenlijk verplicht het nieuwe dekreet - dat deze week bekrachtigd werd door de Vlaamse regering - het gebruik van het Nederlands tijdens heel de selektie- en wervingsprocedure, dus ook bijvoorbeeld in sollicitatieformulieren, psychotechnische tests en aanwervingsgesprekken. De regeling geldt voor alle ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse gewest. Het dekreet krijgt de nodige tegenwind, niet alleen in Franstalige kringen. Wij legden ons oor te luisteren bij een aantal bedrijven. In 1973 kondigde de Nederlandse kultuurraad, de 'voorloper' van de huidige Vlaamse raad, het zogenaamde septemberdekreet af. In dat dekreet werd duidelijk afgesproken dat het Nederlands de regel moet zijn voor de relaties tussen werkgevers en werknemers in Vlaanderen. In oktober vorig jaar haalde de Sociaal-Ekonomische Raad van Vlaanderen (SERV) die idee nog eens van onder het stof. Het septemberdekreet zweeg over de kontakten die voorafgaan aan de indienstneming van nieuwe werknemers. Wel verklaarde de 'vaste kommissie voor taaltoezicht' in '79 reeds dat het dekreet ook daarop van toepassing is. Een standpunt dat onlangs bijval kreeg van de SERV.