Bedrijfsleven moet meer investeren in 'employability'

ANTWERPEN (tijd) - Een hoop bedrijven levert al flinke inspanningen om de productiviteit van hun machines en systemen op te krikken. Vaak is een betere benutting van het 'menselijke kapitaal' het laatste middel waarmee een onderneming kan proberen zich van haar concurrenten te onderscheiden. Massa's personeelsdirecteurs belijden hun aandacht voor het menselijk potentieel, maar heel vaak blijft het bij loze woorden. André Declerck, manager human resourcesadvies bij KPMG, vindt dat het Vlaamse bedrijfsleven in sneltreintempo moet investeren in een verbetering van de 'employability', anders gezegd het vermogen van medewerkers en organisatie om voortdurend te leren en zich te blijven ontwikkelen, de inzetbaarheid, zeg maar. 'De levenslange baan bij één werkgever is al lang geen zekerheid meer, maar je kan wel ervoor zorgen dat je permanent inzetbaar blijft.'Het adviesbureau KPMG Human Resources Consulting verrichtte in samenwerking met de Vlaamse Management Associatie (VMA) een uniek onderzoek naar de vraag in hoeverre bedrijven en hun medewerkers zich inspannen om hun inzetbaarheid te verbeteren. Het bureau legde een lijst met 35 vragen voor aan directeurs en kaderleden van 2.500 bedrijven en overheidsinstellingen in Nederlandstalig België; 277 organisaties (11 procent) stuurden een ingevulde vragenlijst terug. Personeelsmanagers vulden in 41 procent van de gevallen de vragenlijst in. Andere antwoorden kwamen van algemeen directeurs (24 procent), lijnmanagers (23 procent) en stafpersoneel of andere medewerkers (12 procent). KPMG peilde zowel bij kleine als bij grote ondernemingen.