Bedrijfsresultaat Union Minière gaat vijftig procent hoger

(tijd) - De resultaten van UM zijn goed en slecht tegelijkertijd. Het bedrijfsresultaat over de eerste zes maanden van dit jaar steeg met 50 procent tot 1,49 miljard frank, maar het nettoresultaat viel terug tot 311 miljoen frank of 82 procent lager dan de eerste zes maanden van 1994. Wel moet de meerwaarde op de verkoop van Ammeberg Mining voor uitzonderlijke meerwaarden zorgen. Geen nood, de centen zullen gebruikt worden voor een industrieel plan dat voor het eind van dit jaar nog kenbaar gemaakt zal worden. UM, de non-ferrodochter van de Generale, kon een stevig bedrijfsresultaat voorleggen met 1,49 miljard frank. De omzet nam toe van 55,1 miljard frank tot 71,5 miljard frank. Ondanks de sterke frank en de lagere dollar kwam de bedrijfswinst hoger uit omdat UM betere verkoopvoorwaarden kon afdwingen. Die voorwaarden verbeterden zowel voor de raffinage als de verwerking van de non-ferrometalen. UM rekent uit dat de dalende dollar een negatieve impact had van 1,2 miljard frank, maar dat werd opgevangen door voortgezette inspanningen inzake produktiviteit en strikt kostenbeheer.