Bedrijfsresultaat van verzekeraars weer positief

BRUSSEL (tijd) - De Belgische verzekeringssektor heeft vorig jaar voor het eerst sinds 1989 weer een (magere) brutowinst geboekt. Die bedroeg 0,64% van de verdiende premies. In 1992 was er nog een negatief rendement van 0,77% van de verdiende premies. De slechte gang van zaken in de autoverzekering noopt echter tot uiterste voorzichtigheid, waarschuwt de Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen (BVVO). Het tekort in die sektor stijgt naar een gevaarlijk hoog peil.Eén week na de bekendmaking van de officiële jaarcijfers van de Belgische verzekeringssektor door de Kontroledienst voor de verzekeringen (CDV), prezenteerde de BVVO die zowat alle Belgische verzekeraars verenigt, haar bedrijfsekonomische analyse van de jaarcijfers. Voor het eerst werd rekening gehouden met de herverzekeringsaktiviteit en de buitenlandse aktiviteit. Het gaat om bijkantoren van Belgische verzekeraars of om de verkoop van verzekeringen op buitenlandse markten in het kader van de vrije dienstverlening. De verzekeringsaktiviteit van de buitenlandse dochterondernemingen van Belgische verzekeraars hoort daar niet bij omdat die onder toezicht staat van de buitenlandse kontrolediensten.