Bedrijfsresultaat Vendex staat onder druk

Het detailhandels- en dienstenconcern Vendex International verwacht over het 31 januari afgesloten boekjaar 1995/96 een nettowinst die tenminste gelijk is aan vorig jaar. Toen behaalde Vendex een nettowinst van 385 miljoen gulden. De netto-concernomzet is gestegen met acht procent tot 11,2 miljard gulden. Het totale bedrijfsresultaat komt naar verwachting belangrijk hoger uit dan in 1994/95 toen het 343 miljoen gulden bedroeg. Zonder het resultaat op herontwikkeling en verkoop van onroerend goed zal het bedrijfsresultaat licht lager uitkomen dan vorig jaar. Het resultaat op onroerend goed is meer dan verdubbeld.