Bedrijfsstage als politieke inspiratie

(tijd) - Het Vlaams Economisch Verbond (VEV) wil politici in bedrijven stage laten lopen om de politiek dichter bij de ondernemingen te brengen. Geregeld luidt de kritiek dat Brussel vaak beslissingen neemt die niet stroken met de bedrijfseconomische realiteit. Vanuit die frustratie waagden nogal wat ondernemers ooit de gooi naar een politieke loopbaan, maar vaak kwamen ze daar teleurgesteld van terug. Het VEV wil de kloof tussen politiek en bedrijfsleven nu omgekeerd aanpakken.