Bedrijfsuitbreiding aanvragenna 1 mei 2000kan drie jaar aanslepen

Bedrijven die willen uitbreiden of gemeenten die hun bedrijventerreinen willen vergroten, moeten hun voorstellen dringend indienen bij de lokale Kamer voor Handel en Nijverheid. De Kamers pogen de voorstellen nog voor 1 mei 2000 goedgekeurd te krijgen. Vanaf die dag geldt immers een nieuwe wet op de wijziging van gewestplannen. Die wet kan echter niet in werking treden zolang de provinciale structuurplannen niet zijn goedgekeurd, en die goedkeuring wordt pas verwacht tegen het jaar 2003.