Bedrijfsvervoerplannen

Ondernemingen met meer dan 50 werknemers worden verplicht een bedrijfsvervoerplan op te stellen. De kamercommissie-Sociale Zaken keurde dinsdag het wetsvoorstel van CVP-kamerlid Jos Ansoms over de verplichte bedrijfsvervoerplannen bijna unaniem goed.