Advertentie
Advertentie

Bedrijfsvoorheffing december vroeger betalen

(van onze medewerker)(tijd) - De artikelen 36 en 37 van de programmawet van 20 juli 1991 (zie ook Fiskaal Wegwijs van 30 augustus 1991) hebben de artikelen 303 en 305 1, 4e Lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen respektievelijk aangevuld en gewijzigd. De nieuwe bepalingen zijn voor het eerst van toepassing op de inkomsten die in december '91 betaald of toegekend worden. Ze gelden voor iedereen die voor het inkomstenjaar 1990 een aangifte (BV Doc. 274) indiende voor een gezamenlijk bedrag van meer dan 100 miljoen fr. Om die 100 miljoen fr. te bepalen, moet rekening gehouden worden met de bedrijfsvoorheffing die vorig jaar verschuldigd was en niet met de bedrijfsvoorheffing die effektief betaald werd.