Advertentie
Advertentie

Bedrijfsvoorheffing moet preciezer worden berekend

De belastinghervorming 2001-'04 wordt wel degelijk volgens het vastgelegde schema uitgevoerd. Dat is evenwel niet voldoende, zegt LUK VAN BIESEN. De overheid moet ervoor zorgen dat elk inwoner de verschuldigde belastingen betaalt in het jaar waarin hij het belastbaar inkomen verwerft. De verschuldigde bedrijfsvoorheffing moet voor de bevolking in haar totaliteit dan ook zo precies mogelijk vooraf worden ingeschat. Het kan niet dat Financiën meer dan een jaar na het jaar van inkomsten hetzij massaal bij- , hetzij massaal terug moet betalen.