Advertentie
Advertentie

Bedrijfswereld onvoorbereid op EU-richtlijn rond EMC

BRUSSEL (tijd) - Er wacht onze industrie een bijzonder onaangenaam ontwaken in het nieuwe jaar. Op 1 januari '96 wordt de EU-richtlijn van kracht rond EMC. EMC staat voor electromagnetische compatibiliteit of de straling die door electronische apparaten afgegeven wordt, met inbegrip van de bekabeling tussen verschillende computerapparaten. Op enkele uitzonderingen na lijkt niemand zich bewust te zijn van de draagwijdte van deze richtlijn, noch van de stappen die er nodig zijn om eraan te beantwoorden. In ons land is een organisatie in het leven geroepen die de technische controle van gestructureerde bekabeling kan uitvoeren voor de bedrijven.Net zoals de computersector in zijn geheel, hebben ook de computernetwerken en de bekabeling al een hele evolutie doorgemaakt. In de jaren zestig en zeventig werden computers met hun randapparatuur verbonden door middel van coaxiale kabels, meestal in een stervormige opstelling. Midden de jaren zeventig ontstonden de LAN's of locale netwerken.