Bedrijfswinst IHC-Caland hoger in eerste halfjaar

(fda) - Het nettobedrijfsresultaat van het Nederlandse handelshuis IHC Caland bedroeg in het eerste halfjaar 22,5 miljoen gulden, vergeleken met 9,3 mln gulden over dezelfde periode van 1991, en 32,7 miljoen over het gehele jaar 1991. Hierbij zijn in de cijfers over 1991 de buitengewone baten zoals de boekwinst op de verkoop van de participatie in Fugro McClelland buiten beschouwing gelaten.