Advertentie
Advertentie

Bedrijfswinst WEB klimt hoger

(tijd) - De vastgoedbevak Warehouses Estates Belgium (WEB) sloot het jongste boekjaar af met een winst van 4,57 miljoen euro (183 miljoen frank) tegen 7,55 miljoen euro (302 miljoen frank) een jaar geleden. De winstdaling heeft veel te maken met het wegvallen van uitzonderlijke winsten in het jongste boekjaar. In 2000 waren de uitzonderlijke posten verantwoordelijk voor een winst van 1,75 miljoen euro. Bovendien werden belastingen terugbetaald, terwijl die in het jongste jaar werden betaald. Het bedrijfsresultaat van WEB steeg het afgelopen jaar van 4,95 miljoen euro tot 5,82 miljoen euro. De waarde van de portefeuille lag bij het afsluiten van het boekjaar op 30 september op 63,75 miljoen euro (2,55 miljard frank), 1,47 procent meer dan een jaar geleden. In het jongste boekjaar investeerde WEB voor 875.000 euro in de renovatie en de nieuwbouw van gebouwen. De investeringen werden integraal uit eigen middelen betaald en zorgen voor een verhoging van de huurinkomsten met 112 .000 euro. Op basis van een portefeuille van 63,75 miljoen euro ligt het nettohuurrendement op 9,75 procent, tegen 9,15 procent een jaar eerder. De bezettingsgraad komt van 98,99 procent op 98,77 procent. Het patrimonium van WEB bestaat voor 49,03 procent uit semi-industriële gebouwen, 46,07 procent uit commerciële ruimtes, 3,60 procent kantoren, 1 procent residentieel vastgoed en 0,30 procent terreinen. Het patrimonium bevindt zich vooral in de omgeving van Charleroi. WEB keert een brutodividend van 2,05 euro uit, wat in vergelijking met de beurskoers bij de introductie van het aandeel een brutorendement van 7,50 procent en een nettorendement van 6,37 procent oplevert. In de prospectus werd voor het jongste boekjaar een nettorendement van 6,35 procent in het vooruitzicht gesteld.