Bedrijven besparen door zich te focussen op hun kernactiviteiten

Bedrijfsprocessen die niet tot de kerntaken behoren, moeten gestroomlijnd en gedigitaliseerd worden.De financiële administratie en de boekhouding zijn een essentieel bedrijfsproces maar geen kernactiviteit Bedrijven kunnen dit zelf doen of geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een shared service centre dan wel aan derdenDe boekhoudwet verhindert deze werkwijze niet, hoewel ze op dit punt niet is aangepast aan de internet omgeving.Diverse modellen, waaronder het ASP model, bieden besparingen