Bedrijven betalenrecordbedrag aan schulden niet terug

(reuters) - De bedrijven losten in het derde kwartaal voor 46,3 miljard dollar schuldverplichtingen niet af. Het gaat vooral om schulden die voortvloeien uit de uitgifte van obligaties. Dat meldt het internationale ratingagentschap Standard & Poors. Het bureau is een van de drie grote ratingagentschappen. De andere twee zijn Moodys Investors Service en FitchIBCA. Door de nieuwe cijfers voor het derde kwartaal liep het bedrag aan ingebrekestellingen over de eerste negen maanden van het jaar op tot 135,9 miiljard dollar. Dat is nu al meer dan het recordbedrag van 117,4 miljard dollar dan over heel 2001 werd opgetekend, stellen de analisten van S&P. Het hoge cijfer voor het derde kwartaal is in belangrijke mate te wijten aan het faillissement van het grote Amerikaanse telecombedrijf WorldCom. Daardoor kon het bedrijf 31,9 miljard euro schuldverplichtingen niet naleven.Het vorige kwartaalrecord inzake ingebrekestellingen was het tweede kwartaal van dit jaar. Toen werd 48,2 miljard dollar niet terugbetaald aan investeerders. Tussen eind juni en eind september waren vooral de telecombedrijven slechte betalers. S&P spoorde tien telecombedrijven op die het afgelopen kwartaal in gebreke bleven. In de transportsector waren vier bedrijven wanbetalers. Dat aantal trof het bureau ook aan in de nutssector en de energiesector. Het ratingagentschap meldt dat er tegenover elk Amerikaans bedrijf dat in het derde kwartaal een hogere rating kreeg 3,9 bedrijven stonden met een lagere rating. Indien die verhouding zich doorzet, is de kans groot dat we de komende kwartalen nog veel bedrijven gaan zien die hun verplichtingen niet kunnen nakomen, stellen de analisten van Standard & Poors.