Advertentie
Advertentie

Bedrijven betwisten Elia-taks bij rechter

(tijd) - Een groep grote bedrijven, die voorlopig anoniem willen blijven, bereidt een juridische procedure bij het Arbitragehof voor om de Elia-heffing ongedaan te maken. De bedrijven vinden dat de geplande heffing op elektriciteit een zware slag is voor het Vlaamse bedrijfsleven, aangezien de elektriciteitsprijs in Vlaanderen nu al hoger is dan in de ons omringende markten.