Advertentie
Advertentie

Bedrijven die werken laten uitvoeren moeten op hun tellen passen

Bedrijven die bouw- en verbouwingswerken laten uitvoeren, moeten uitkijken met welke aannemer zij in zee gaan. Is de aannemer bij het afsluiten van de overeenkomst niet geregistreerd, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de betaling van de socialezekerheids- en fiscale schulden van de aannemer. Sinds 1 januari geldt deze aansprakelijkheid ook voor alle werken die onder toepassing vallen van het paritair comité 124 en die door die aannemers toevertrouwd worden aan onderaannemers in de particuliere woningbouw. De financiële sancties zijn niet van de poes.