Bedrijven gebruiken 'ruling' vooral bij fusies of splitsingen

(tijd) - In de drie jaar van haar bestaan kreeg de 'Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden' 173 aanvragen te verwerken. Van de 159 afgewerkte aanvragen mondden er 67 of 42 procent uit in een akkoord tussen de commissie en de belastingplichtige. Bijna de helft van de afgewerkte dossiers had betrekking op fusies of splitsingen van vennootschappen.Dat blijkt uit het eerste evaluatieverslag van de commissie dat vandaag aan de ministerraad voorgelegd wordt. Sinds 1 januari 1993 kunnen belastingplichtigen ook in ons land op 'ruling' beroep doen. Dit betekent dat ze voor complexe operaties voorafgaand een akkoord met de belastingadministratie kunnen sluiten over de fiscale consequenties. Dit moet bijdragen tot een grotere rechtszekerheid voor de belastingplichtigen. In de loop der jaren is de bevoegdheid van de 'Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden' geleidelijk uitgebreid. Naast de directe belastingen komen nu ook de indirecte belastingen, de erfenis- en de registratierechten in aanmerking voor ruling.