Advertentie
Advertentie

Bedrijven langs waterwegen vrezen zware extra belasting

ANTWERPEN (tijd) - De Vlaamse regering gaat een retributie opleggen aan bedrijven die installaties gebruiken aan een waterweg. Volgens ramingen van het kabinet-Kelchtermans zou die retributie jaarlijks 40 miljoen frank moeten opbrengen. BASF in Antwerpen berekende dat het zelf al 20 miljoen frank zou moeten betalen, zodat de totale opbrengst voor Vlaanderen wellicht op enkele honderden miljoenen moet geschat worden.De retributie die de Vlaamse regering vraagt voor het private gebruik van waterwegen en dijken, is niet echt een nieuwe belasting. Voorheen werd die nationaal geheven op basis van tarieven uit de jaren twintig. Die tarieven werden op 16 maart door de Vlaamse regering 'geaktualizeerd', maar het besluit verscheen pas op 4 oktober in het Staatsblad. Hoeveel de belasting vroeger opbracht en of ze nog werd geheven, kan Jef Van Hoof, advizeur van minister Theo Kelchtermans, bevoegd voor de waterwegen en verantwoordelijk voor het omstreden besluit, niet zeggen. 'Maar', zegt hij, 'met de nieuwe aangepaste tarieven kan het voor een individueel bedrijf nooit om hoge sommen gaan.' Van Hoof schat de totale opbrengst van de retributie op hooguit 40 miljoen frank voor alle bedrijven.