Bedrijven lopen al te lang achter Taylor aan

Door alle hypes en heuse ontwikkelingen van de jongste decennia heen ziet Hugo der Kinderen een rode draad lopen: 'Er ontstond een totaal nieuw paradigma voor ondernemingen. Leg het naast de principes van Taylor, die in onze economie al zo lang de dienst uitmaken, en je ziet duidelijk de breuklijnen tussen oud en nieuw managementdenken', aldus de consulent-docent. Hij wijt onze economische problemen grotendeels aan de manier waarop bedrijven krampachtig vasthouden aan tayloriaans denken. Zij moeten niet een maar twee stappen achteruit om eens goed te kijken naar wat zij uitrichten. Dan zullen zij zien dat haast al hun klassieke herstructureringen met zware sociale gevolgen onnodig zijn. En allicht ook vruchteloos. De constante verandering met respect voor de medewerkers heeft de toekomst voor zich, al is zij niet makkelijk te realiseren. Willem de Bock