'Bedrijven moeten goede burgers zijn'

(tijd) - Al goed tien jaar bestaat in het westerse bedrijfsleven een traditie van werknemersparticipatie, waardoor het personeel via aandeelhoudersschap zijn zeg heeft in de raad van bestuur. Edward Freeman is de bedenker van het begrip stakeholdersmanagement en zo een van de grote pleitbezorgers van duurzaam ondernemen. Volgens hem is de tijd stilaan rijp om die verworvenheid door te trekken naar andere stakeholders of belanghebbenden: klanten, leveranciers en de maatschappij in haar geheel.