Bedrijven moeten soms zelf bewijzen dat ze vrouwen niet discrimineren

(tijd) - Als het loonstelsel van een bedrijf totaal ondoorzichtig is en als aangetoond wordt dat het gemiddelde loon van de vrouwelijke werknemers lager is dan dat van de mannelijke, moet de werkgever zelf bewijzen dat zijn loonbeleid de vrouwelijke werknemers niet benadeelt. Zo luidt een arrest dat het Europees Hof van Justitie eergisteren in Luxemburg velde. Het Hof spreekt zich ook uit over de toepassing van bepaalde criteria voor de toekenning van loonsverhogingen, als de toepassing van die criteria tot een systematische benadeling van de vrouwelijke werknemers leidt.