Bedrijven moeten zelf oordelen over naleving concurrentieregels

BRUSSEL (tijd) - De Belgische ondernemingen moeten vanaf 1 mei zelf bepalen of hun samenwerkingsovereenkomsten strijdig zijn met de concurrentieregels. De aanmelding bij de Europese Commissie met de eventuele goedkeuring vervalt vanaf 1 mei. Daardoor daalt de rechtszekerheid en stijgt het risico van een geschil. De bedrijven zullen veel meer adviezen van de interne bedrijfsjurist of een advocaat nodig hebben.