Bedrijven mogen zelf roerende voorheffing kiezen

(tijd) - Bedrijven mogen zelf kiezen of de dividenden op aandelen die na 1 januari zijnuitgeven, aan 13 of 25 procent worden belast. De kamerkommissie voor financiën heeft het fiskaal luik van de programmawet in deze zin gewijzigd. Vandaag moet de plenaire vergadering zich hierover nog uitspreken waarna het ontwerp naar de Senaat wordt overgezonden. In het oorspronkelijk ontwerp was voorzien dat de dividenden op alle aandelen die na 1 januari zijn uitgegeven, lager zouden worden belast. Het bedrijfsleven was niet onverdeeld gelukkig met deze zaak omdat hierdoor twee soorten van aandelen werden gecreëerd. De voordelen van het lager tarief wegen niet altijd op tegen de nadelen van de kleinere likwiditeit. De CVP-kamerfraktie nam deze eis van het bedrijfsleven reeds eind januari over, maar uiteindelijk heeft de regering haar eigen ontwerp geamendeerd. Dit amendement werd door de kamerkommissie goedgekeurd.